LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 28.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Žiadame dopracovať materiál tak, aby jednoznačne informoval, akým spôsobom prispeje obstaranie BOV8x8 k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády v zmysle cieľov, ktoré na seba SR prevzala v rámci aktuálneho cyklu obranného plánovania NATO. V prípade, že navrhované obstaranie BOV8x8 nie je súčasťou splnenia tohto cieľa, žiadame doplniť informáciu, akým spôsobom, z akých zdrojov a kedy SR daný cieľ naplní.
Odôvodnenie: Predložený materiál neobsahuje informáciu, či SR splní svoj prioritný cieľ v rámci obranného plánovania NATO vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu v zmysle predpokladaného časového plánu. V ostatnom období sa k včasnému splneniu tohto cieľa Slovenská republika viackrát prihlásila, považuje preto za potrebné  uplatniť k materiálu zásadnú pripomienku v tomto znení.