LP/2018/758 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 322/2017 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Odpadové hospodárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 10822/2018-9.1
Podnet: § 105 ods. 3 písm. k)
m)
r)
s) a x) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.09.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/758
Dátum začiatku MPK: 22.10.2018
Dátum konca MPK: 12.11.2018
Novelizované predpisy: 371/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 27.09.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.09.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.09.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 27.09.2021
Ukončenie štádia: 27.09.2021
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.09.2021
Ukončenie štádia: