LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR považuje za kľúčový element koordináciu SR predovšetkým so susednými členskými štátmi EÚ. Cieľom koordinácie členských štátov EÚ má byť spoločný prístup k nastaveniu času, aby sa tak zabránilo fragmentácii vnútorného trhu. Dôležité je tiež náležite zohľadniť celospoločenský rozmer tejto problematiky pri definovaní stanoviska.