LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Asociácia priemyselných zväzov navrhuje aby bol v SR celoročne zavedený letný čas. 
Odôvodnenie:
Nesúhlasíme s návrhom na zavedenie štandardného zimného času v SR. Z výsledkov celoeurópskeho online prieskumu EÚ vyplýva, že väčšina slovenskej populácie si vybrala letný čas. Preferencia zimného času zo strany predkladateľa nie je v stanovisku podložená konkrétnymi ukazovateľmi.