LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Asociácia priemyselných zväzov navrhuje zrušenie zmien času v priebehu roka. 
Odôvodnenie:
Súhlasíme so zrušením striedania letného a zimného času, nakoľko zmena biorytmu môže spôsobovať zmeny v správaní zamestnancov, ktoré potenciálne ovplyvňujú ich výkon.