LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Asociácia priemyselných zväzov navrhuje harmonizáciu času naprieč celou Európou. 
Odôvodnenie: 
Priemyselné podniky, predovšetkým v oblasti automobilového priemyslu, pracujú vo viaczmenných prevádzkach a nepociťujú úspory z jeho striedania. Preto nevidíme opodstatnenosť striedania času. Zároveň podotýkame, že z hľadiska fungovania vnútorného trhu je najdôležitejšie, aby si členské štáty nestanovovali samé a rozdielne, či budú používať zimný alebo letný čas. Preto požadujeme koordináciu medzi členskými štátmi.