LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti II. materiálu sa uvádza, že dopady zmeny času na energetickú efektívnosť sú zanedbateľné a z hľadiska priemyslu sú dopady zmeny času nejasné. Zároveň je v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti označený „žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy“. Uvedené beriem na vedomie.

Upozorňujem, že prechodné výdavky vyplývajúce napríklad zo zmeny informačných systémov, cestovných poriadkov a podobne bude potrebné zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok.