LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu: Vzhľadom na skutočnosť, že  rozhodnutie členského štátu o určení štandardného času nepovažujeme v tomto štádiu legislatívneho procesu za nevyhnutné, odporúčame v návrhu riadneho predbežného stanoviska v časti 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu vypustiť štvrtý odsek. Samotné rozhodnutie Slovenskej republiky o určení štandardného času navrhujeme prijať až po širšej verejnej diskusii.