LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

V Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie odporúčame v prvom políčku ponechať len vyznačenie „na všetky kategórie podnikov“, vyznačenie všetkých troch políčok súčasne si odporuje.