LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu
V bode 13 je návrh na ustanovenie zimného času ako štandardného v SR od októbra 2019. Napriek tomu, že zimný čas je doteraz štandardný čas pre strednú Európu, z praktických dôvodov odporúčame zvážiť trvalé ponechanie letného času, za ktorý sa vyjadrila väčšina hlasujúcich Slovákov   v ankete Európskej komisie. Prednosť pri rozhodovaní má mať však koordinácia s okolitými štátmi EÚ, aby sa dohodol aspoň regionálne jednotný čas.