LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V analýze vplyvov je nutné dopracovať vplyv na energetiku Slovenskej republiky. 
Odôvodnenie: Zmena času mala za cieľ zvýšiť úspory energie. Úspory energie majú priamy vplyv aj na emisie skleníkových plynov. Návrh Komisie však neobsahuje žiadnu analýzu vplyvov na energetiku ani na úrovni EÚ, ani na úrovni členských štátov, iba uvádza, že „výskum naznačuje, že celková úspora energie vďaka letnému času je zanedbateľná. Výsledky sa však líšia aj v závislosti od faktorov ako geografická poloha“. Z tohto dôvodu je potrebné vypracovať vplyv navrhovanej zmeny, resp. návrhu na zachovanie „zimného času“ na území SR a zohľadniť jeho vplyv na energetiku a prípadne aj na emisie skleníkových plynov.