LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Návrh Ministerstva práce a sociálnych vecí SR zaviesť po implementácii smernice v SR trvalo „zimný“ čas považujeme za nevyargumentovaný. Odvolávanie sa na dlhodobé uplatňovanie „zimného“ času  vykazuje znaky historického sentimentu a to bez uvedenia, aká časť populácie SR toto minulé dlhodobé uplatňovanie dnes vníma, i to či ho vníma pozitívne. Optimálnosť zvoleného riešenia odvolávajúceho sa na geografické a časové pásmo nie je možné postaviť len na určitej domnienke, riešenie treba zvoliť výhradne na vedecky vyargumentovanej komplexnej analýze vplyvov a to rovnako ako v prípade EÚ vplyvov technických, ekonomických, environmentálnych vrátane klimatických, sociálnych, zdravotných a pod.