LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame na úrovni EK namietať časový harmonogram prípravy a implementácie smernice.
Návrh smernice je rýchlou odozvou EK na limitovaný prieskum verejnej mienky v predmetnej veci. Takýto prieskum však pri zohľadnení počtu respondentov nie je možné považovať za názor štatisticky relevantnej  výberovej vzorky populácie EÚ. Na druhej strane návrhu smernice nepredchádzali robustné a z hľadiska možných vplyvov komplexné analýzy (technické, ekonomické, environmentálne vrátane klimatických, sociálne, zdravotné a pod.).