LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Fučila, Marek, Ing., Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 23.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Rešpektujte vôľu ľudu. Väčšina respondentov zo Slovenska sa jasne vyjadrila v prospech letného času. Ak chceme fungovať podľa tradícií, prečo rovno nezaviesť juliánsky kalendár? Väčšina ľudí už nechodí za svitu robotovať na pole, ale pracuje od 9h ráno, školy vyučujú od 8h ráno a následný voľný čas by ľudia pri zimnom čase trávili o hodinu viac v tme.