LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Na strane 5 odporúčame v prvej vete za slovom "dopadov" čiarku nahradiť slovom "sú" a za slovom "efektívnosť" vypustiť slovo "sú".
Odôvodnenie: Zrozumiteľnosť. Gramatická pripomienka