LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Skulec, Peter, Ing.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Som jednoznačne za zavedenie letného času ako celoročného. 
Podľa môjho názoru skorý nástup tmy v letnom ale i v zimnom období spôsobí viac negatív ako pozitív a to či sa už jedná o biorytmus človeka alebo napr. nehodovosť na cestách a ďalšie.
Nie je vhodné aby sme si i takýmto spôsobom "skracovali" letné dni ale samozrejme i tie zimné.
Podstatná časť obyvateľstva je aktívna skôr počas dňa a  navečer ako skoro ráno... Za mňa ešte raz jednoznačne celoročný letný čas.