LP/2018/757 Riadne predbežné stanovisko SR k návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Haskova, Petra, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.10.2018
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Čo je prirodzený čas? Nostalgické spomienky na starý, „prirodzený“ čas nie sú namieste. „Prirodzený" čas má byť taký, aby vyhovoval dnešnej dobe. Jednoznačne sa prikláňam k názoru, že mal by zostať letný čas. A štátni úradníci skôr ako rozhodnú, by sa mali opýtať ľudí. 

Anketa
Ponechanie ktorého času preferujete?
• Letného76%
• Zimného24%
Hlasovalo 1497 ľudí

https://slovensko.hnonline.sk/1828207-slovensko-je-za-zrusenie-striedania-casu-preferuje-ponechanie-zimneho-casu