LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K § 15 ods. 11 až 13
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Odporúčame za slová „loviaci“ a „loviaceho“ vložiť slová „vo veku“.
 
Pripomienka sleduje spresnenie terminológie, ktorú zavádza vyhláška ohľadom vekovej kategorizácie loviacich detí.  

Pripomienka je legislatívno-technickej povahy.