LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Hoza, Pavol
Pripomienka k: § 13 ods. 3
Dátum vytvorenia: 12.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
doplniť písmeno:
e) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 80cm
f) šťuka severná (Esox lucius) 90cm
Odôvodnenie: Obe druhy predstavujú to NAJ z pôvodných druhov rýb a majú čoraz väčšiu popularitu medzi športovými rybármi. Jedná sa hlavne o samice-ikernačky, nakoľko u oboch druhov dorastajú väčších rozmerov ako samce. Prirodzený výter funguje len na minime našich revírov a umelé zarybňovanie je drahé a nepôvodné. Je lepšie zachovať pôvodný genofond a vybudovať prirodzené generačné stádo na ďalšiu prirodzenú reprodukciu.