LP/2018/746 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: SELP-OdL-389-10/2018
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/746
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 08.11.2018
Novelizované predpisy: 321/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

124/1992 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)