LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. K čl. II bodu 15 navrhujeme uviesť skrátenú citáciu nariadenia (EÚ) 2016/679.