LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: Nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 9 ods. 2 písm. c) je uvedený odkaz č. 18a), ktorý odkazuje na zrušený zákon č. 725/2004 Z. z. Vzhľadom na uvedené žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu č. 18a) uviesť relevantný účinný právny predpis