LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
7. V 24. bode v § 28 ods. 7 sa slová „do 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 400 eur“. 

Odôvodnenie: Cieľom je zníženie pokút za nesprávne nastavene počtu náprav do palubnej jednotky. Platné pokuty považujeme za neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch za likvidačné. V porovnaní krajín V4 má SR najvyššiu hornú sadzbu pokuty.