LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
6. V § 29 ods. 8 sa slová „do dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov“.

Odôvodnenie: Prevádzkovateľ vozidla má prístup k mýtnym transakciám v zákazníckej zóne mýtneho systému iba šesť mesiacov a po tomto čase pri podávaní odporu voči platobnému rozkazu nemá prístup k prejazdeným mýtnym transakciám a tak nie je možné uviesť listinný dôkaz resp. zvážiť, či vôbec je potrebné podať odpor voči platobnému rozkazu.