LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k: nad rámec návrhu zákona
Dátum vytvorenia: 29.11.2018
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
3. V § 28 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
„ktorý prevádzkovateľ vozidla neuhradí do 48 hodín od upovedomenia o nedoplatku mýta podľa § 12 ods. 12,“.

Odôvodnenie: Cieľom je umožniť prevádzkovateľovi vozidla uhradiť nedoplatok mýta pred tým, než mu bude udelená pokuta. Dnes prevádzkovateľ vozidla túto možnosť nemá. Prax hovorí, že v prípade spáchania správneho deliktu dostane prevádzkovateľ vozidla automaticky pokutu bez povinnosti uhradiť nedoplatok mýta.