LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
8. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 5. Možnosti usporiadania pozemkového vlastníctva vo VO Javorina prostredníctvom pozemkových úprav území (str. 9) v štvrtom odseku odporúčame nahradiť slová „K 15. septembru“ slovami „K 15. septembru 2018“. V poslednom odseku odporúčame slovo „Ministerstvom vnútra SR“ nahradiť slovami „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ a slová „Ministerstvom financií SR“ nahradiť slovami „Ministerstvom financií Slovenskej republiky“.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.