LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
7. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 4. Analýza katastrálnych území (str. 7) v prvom odseku odporúčame za slovo „pozemok“ vložiť čiarku.

Odôvodnenie:
Gramatická pripomienka.