LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
5. K vlastnému materiálu. Odporúčame predkladateľovi, aby v názve časti 3. Súčasný stav vybavovania reštitučných nárokov vo VO Javorina a 5. Možnosti usporiadania pozemkového vlastníctva vo VO Javorina prostredníctvom pozemkových úprav nahradil slová „vo VO Javorina“ slovami „vo Vojenskom obvode Javorina“.

 Odôvodnenie:
 Legislatívno-technická pripomienka. Zosúladenie všetkých názvov častí materiálu.