LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. K vlastnému materiálu. Vo vlastnom materiáli v časti 1. Úvod (str. 1) odporúčame slová „vláda SR“ nahradiť slovami „vláda Slovenskej republiky“ a slová „Javorina(ďalej aj ako „VO Javorina“) nahradiť slovami „Javorina (ďalej aj ako „VO Javorina“)“. 

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.