LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. K predkladacej správe. V predkladacej správe odporúčame nahradiť slová „vo VO Javorina“ slovami „vo Vojenskom obvode Javorina“ a v poslednom odseku druhej vete za slovo „vlastníkov“ vložiť čiarku.

Odôvodnenie:
Legislatívno-technická a gramatická pripomienka.