LP/2018/725 Analýza možnosti vykonania jednoduchých pozemkových úprav v jednotlivých katastrálnych územiach bývalého Vojenského obvodu Javorina po ukončení reštitučných konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 478/2018-100
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 342 z 24.07.2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/725
Dátum začiatku MPK: 09.10.2018
Dátum konca MPK: 22.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)