LP/2018/706 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 3451/2018-410
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/706
Dátum začiatku MPK: 04.10.2018
Dátum konca MPK: 24.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 03.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: