LP/2018/698 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1015)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - ústavný zákon
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 46101/2018/110
Podnet: Na základe § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa čl. 31 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky je lehota na zaslanie pripomienok v pripomienkovom konaní k poslaneckému návrhu sedem pracovných dní.
Posledná zmena: 10.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/698
Dátum začiatku MPK: 01.10.2018
Dátum konca MPK: 09.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 01.10.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.10.2018
Ukončenie štádia: 09.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 10.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)