LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Dátum vytvorenia: 10.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V čl. I bode 1 odporúčame upraviť uvádzaciu vetu takto: „V § 2 ods.2 písmená b), c), d), e) a f) znejú:“ 
Odôvodnenie: Väčšina textu § 2 ods. 2 sa nenovelizuje, preto neodporúčame tento text uvádzať pri novelizácii.