LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: dôvodovej správe
Dátum vytvorenia: 08.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Národná banka Slovenska uplatňuje k predloženému návrhu opatrenia pripomienky, 
a to v časti dôvodová správa navrhujeme pred slovami „Všeobecná časť” vypustiť písmeno „A.” a pred slovami „Osobitná  časť” vypustiť písmeno „B.”.