LP/2018/665 Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Obal materiálu
Dátum vytvorenia: 02.10.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Dovoľujeme si upozorniť predkladateľa na potrebu úpravy podnetu na prijatie opatrenia. Slová "Vlastná iniciatíva" odporúčame nahradiť slovami "Bod C.1 uznesenie vlády SR č. 84/2018".