LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie konštatovanie v časti IV. Vplyvy na vybrané oblasti, že sa predkladateľ bude usilovať, aby prípadné negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy vyplývajúce zo schválenia smernice boli zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov dotknutých kapitol štátneho rozpočtu, resp. ostatných subjektov verejnej správy na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.