LP/2018/640 Riadne predbežné stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
K čl. 10 riadneho predbežného stanoviska

Z dôvodu možnosti skomplikovania uplatňovania nárokov spotrebiteľov navrhujeme vypustiť z čl. 10 úpravu, podľa ktorej by bolo možné sa odchýliť od konečného (už existujúceho) rozhodnutia.