LP/2018/621 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 20754/2018-2062-44810
Podnet: Bod B.1 uznesenia vlády SR č. 321/ 2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Termín z uznesenia vlády SR č. 321/2018
Posledná zmena: 13.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/621
Dátum začiatku MPK: 24.08.2018
Dátum konca MPK: 04.09.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 24.08.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.08.2018
Ukončenie štádia: 04.09.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 05.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)