LP/2018/616 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
4. Beriem na vedomie, že nie je možné identifikovať reálnu výšku dopadov, keďže nie je známa konečná podoby návrhu, a že všetky finančné nástroje a personálne požiadavky budú zabezpečené v rámci schválených limitov príslušných rozpočtových kapitol na príslušný rozpočtový rok.