LP/2018/616 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. Na strane 3 v bode 2. písm. a) odporúčam v druhom odseku v prvej vete vypustiť duplicitné slová „ktorý zahŕňa“.