LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
7. V § 80 ods. 8 návrhu zákona sa ustanovuje, že v národnom registri železničnej infraštruktúry sa registrujú „v rozsahu usmernenia Európskej komisie...“. Žiadame uviesť aspoň vo forme poznámky pod čiarou, takéto usmernenie, resp. právny základ tohto usmernenia.