LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 33 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. Odporúčame preformulovať § 64 ods. 2 návrhu zákona, a to v časti: „..a sú špecifikované v technických špecifikáciách interoperability“, zároveň dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo účelné na tomto mieste, pre uľahčenie orientácie v právnom predpise, uviesť vnútorný odkaz na príslušné ustanovenie návrhu zákona, v ktorom sú definované technické špecifikácie inetroperability a to jeho uvedením v zátvorke.