LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 32 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 61b ods. 1 návrhu zákona sa používa pojem „tretie krajiny“, pričom v návrhu zákona sa používa aj pojem „tretí štát“ (navrhované ustanovenie § 79 ods. 3). Uvedené žiadame zjednotiť, resp. v návrhu zákona jasne vymedziť aký je rozdiel medzi týmito pojmami.