LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 31 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
V § 61 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti „Európskej siete manažérov infraštruktúry“, pričom z návrhu zákona nie je zrejmé, čo sa za takúto sieť považuje, resp. na základe akého právneho aktu vznikla (napr. odkazom naň).