LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR)
Pripomienka k: K čl. I bod 15 návrhu zákona:
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Dávame predkladateľovi na zváženie v § 39 ods. 1 návrhu zákona vypustiť slová „na území Slovenskej republiky“ ako nadbytočné, keďže pôsobnosť zákona, resp. regulačného orgánu je obmedzená len na územie Slovenskej republiky.