LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: K návrhu zákona (k novelizačným článkom I až III) - všeobecne
Dátum vytvorenia: 11.09.2018
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V celom texte je potrebné uvádzať odkazy v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, konkrétne je potrebné uvádzať odkazy za interpunkčným znamienkom (za bodkou, bodkočiarkou, čiarkou), legislatívne správne formou horného indexu s okrúhlou zátvorkou (napríklad „28c)“), v úvodnej vete znenia poznámky pod čiarou je potrebné odkazy uvádzať bez okrúhlej zátvorky.