LP/2018/566 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 42812/2018/82
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.09.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/566
Dátum začiatku MPK: 17.08.2018
Dátum konca MPK: 07.09.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.08.2018
Ukončenie štádia: 17.08.2018
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.08.2018
Ukončenie štádia: 07.09.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.09.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)