LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli, časti II. Stanovisko SR, bode 10., 2. odseku,  navrhujeme doplniť čiarku pred spojku „ako“ oddeľujúcu vedľajšiu vetu : „...ktorý by mal vykazovať likviditu podobnú, ako majú štátne dlhopisy“.