LP/2018/559 Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 14.08.2018
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V predkladacej správe, 3. odseku, prvej vete navrhujeme slová „SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné než majú štátne dlhopisy“ nahradiť slovami: „SBBS musia mať charakteristiky veľmi podobné ako majú štátne dlhopisy“.